VENTA DIRECTA
AL MILLOR PREU

Els millors productes de la terra són aquells de temporada i que estan collits en el seu punt òptim de maduració. Per aquest motiu posem al teu abast un sistema de compra de productes del camp, directament a pagès.

ALT PENEDÈS:
  Agrícola Cal Martí SCP
  Joan Alemany Duran
  Jaume Marra Poch
  Josep Cuscó Martí
  Esteve-préssec d'ordal
  Família Esteve Ràfols SCP
  Pere Llopart Sogas
  Josep M. Marcé Casas
  Manel  Massana Vallés

  Marcé Casas i Vives Font SCP
  Josep Ràfols Vendrell
  Joan Roig Galimany
  Francesc Rosell Parellada

  Teresa Vila Rius
  Dolors Roca Puig
  Joan Marcé Casas
  Ametller Vallés SCP

ANOIA:
  Salvador Cantí Marrugat
  Jordi Duran Duran
  Pere Duran Duran
  Agustí Duran Poch
  Segimon Obradors Castellet
  Josep M. Poch Samsó
  Maria Rovira Duran
  Jaume Torrallardona Duran
  Torrents Viñas Fruits SCP
  Meritxell Punsola Bosch
  Josep Vives Font

 
c/ Ponent, 54 08720 Vilafranca del Penedès _ Tel.: 93 892 43 20
email:
adv-altpenedes@agronet.org _ http://fordal.blogspot.com